Fra den 1. januar 2018 skal du sortere dit bioaffald fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.

Du får en ny beholder til bioaffald og skal bruge den gamle beholder til restaffald. Samtidig stopper den vægtbaserede afregning af husholdningsaffald.

To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dele udgiften til tømningsbidraget. Den person, der har beholderne stående, får tilsendt regningen. Vi tømmer affaldsbeholderne hver 14. dag. Den ene type affald på ulige uger og den anden type på lige uger. I juli og august tømmer vi dog beholderen til bioaffald hver uge.

Du får en miljøkasse til farligt affald som for eksempel spraydåser, malingrester, kemikalier, batterier og småt elektronik.

Fortovsindsamlingen af affald til genbrug stopper. Du kan i stedet aflevere dit sorterede affald på miljøstationerne og genbrugsstationen.

Billede

Fra den 1. januar 2018 skal du sortere dit bioaffald fra det øvrige affald og lægge det i en ny beholder. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.

Kom affaldet i en pose og bind knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen.

Vi tømmer affaldsbeholderen hver 14. dag. I juli og august tømmer vi dog beholderen hver uge.

Vi kører affaldet til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til biogas, som bruges til produktion af el, varme og brændstof. Restproduktet bliver brugt til gødning på landbrugsmarker.

Affaldsgebyr
* Din pris er delt i et fast boligbidrag og et variabelt tømningsbidrag. Boligbidraget dækker bioaffaldsordningen, genbrugspladsordningen og adgang til miljøstationer. Variabelt tømningsbidrag afhænger af størrelsen på din valgte restaffaldsbeholder og dækker alle tømme- og bortskaffelsesudgifter

Boligbidrag 2018: 2.000 kr. inkl. moms

140 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

240 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

140 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Tømningsbidrag 2018: 850,00 kr. inkl. moms

1 stk. 240 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Tømningsbidrag 2018: 1.000,00 kr. inkl. moms

1. stk 240 L Haveaffald (grøn spand)
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Pris 2018 for 18 tømninger pr. år.: 525,00 inkl. moms

Du får en rød miljøkasse til farligt affald.

Brug den til for eksempel spraydåser, malingrester, kemikaler, batterier og småt elektronisk.

Stil den fyldte miljøkasse ud til din affaldsbeholder.

Vi tager den med og stiller en tom kasse, næste gang vi tømmer beholderen.

 

Flasker, dåser, plastflasker, pap og papir afleverer du på miljøstationerne eller genbrugsstationen. Al emballage skal være ren og tømt for indhold.

Du skal sortere affaldet i de rigtige containere.

Skraldemanden tømmer mange beholdere i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre beholderne ud til skraldebilen uden forhindringer, og uden at han skal løfte eller vende beholderne.

Sørg for god plads omkring beholderne og et fast underlag at køre beholderne på. Det dur ikke med løst grus eller højt græs. På tømmedagen skal hjul og håndtag vende ud mod skraldemanden.

Du kan eventuelt sætte beholderne frem til vejen på tømningsdagen.

Informationsfolder

Miljøstationer på Fanø