Hvert år bliver der mere og mere affald. Det er dyrt, forurener og gode ressourcer går til spilde. Affald skal derfor sorteres og det er du den bedste til. Du har affaldet mellem hænderne, inden det blandes sammen.

Du har mulighed for at levere dit restaffald til miljøstationerne, genbrugsstationen eller få det hentet via genbrugsindsamlingen.

 

 

Genbrugs-
stationen

Hente-
ordning

Miljø-
stationer

Pap: Papkasser, bølgepap, æggebakker og paprør

X X X

Papir: Aviser, reklamer, blade, indpakningspapir og andet rent papir

X X X

Flasker og glas: Tømte vinflasker, spiritusflasker, saftflasker og konservesglas

X X X

Dåser: Tømte blikdåser

X X X

Jern og Metal: Rør, cykelstel og andre mindre metaldele

X X  

Klude og tøj: Tøjrester, tekstiler, klude og stof

X X  

Bygningsaffald (mindre mængder) Mursten, fliser, sten, jord, sand, grus og vinduesglas

X    

Losseplads: Træ, madrasser, møbler, bildæk, paller, sod, asbestplader, PVC affald, bygningsglas, porcelæn og flamingo

X    

Hårde hvidevarer: Køleskab, frysere og vaskemaskiner

X    

Miljøskadeligt affald: Olie- og kemikalierester, malerrester, lim, kanyler, spraydåser, termometre, pærer og batterier

X    

Kasserede maskiner: Radio, fjernsyn, brødrister o.lign. max. 25 kg.

X X  

Gulvtæpper: Gulvtæpper delt i ruller af max. 1 m, og 25 kg.

X    

I Fanø Kommune er der genbrugsindsamling hver 14. dag. Det hentes en uge forskudt, i forhold til der, hvor du får tømt din affaldscontainer.

Du stiller dit rest affald ud til offentlig vej, men husk

  • Alt skal være pakket i gennemsigtige/klare plastiksække
  • Plastiksækkene må ikke veje over 7 kg
  • Papir og pap skal i hver deres plastiksæk

Ved at holde fri adgang til dit affaldsstativ og samtidig beskære træer og buske, sikrer du at dit affald bliver hentet.

Regulativ for husholdningsaffald

Takster renovation