Velkommen i Fanø Kulturskole

Også i denne sæson er det en stor glæde for os at kunne præsentere to nye tilbud i Fanø Kulturskole, nemlig oprettelsen af Folkemusiklinjen og nyt hold i Billedkunst.

Folkemusiklinjen vil styrke det gode miljø, der allerede eksisterer omkring folkemusikken på Fanø.

Med et kommende samarbejde med Syddansk Musikkonservatoriums Folkemusiklinje, der nyligt er flyttet til Esbjerg, åbnes der for at gøre Fanø til et kraftcenter for folkemusikken.

Med støtte fra Fanø Kommune øges antallet af pladser til elever, der vil dyrke folkemusik, samtidig med at sammenspillet i ”Fanø Fiddlers” udvides.

Oprettelsen af Folkemusiklinjen og det nye hold i billedkunst er resultatet af Kulturskolens bestyrelses arbejde med at virkeliggøre Fanø Kommunes vision om at udbygge de kreative fag i Kulturskolen.

Læs mere på disse sider om de nye samt de nuværende tilbud, og alle de andre praktiske oplysninger, der er rare at have.

Du tilmelder dig nemmest elektronisk via hjemmesiden her. Pladserne besættes i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne!

Såfremt Fanø Kulturskole ikke kan efterkomme dit ønske om undervisning i et bestemt instrument, kan vi henvise til Esbjerg Kulturskoles tilbud. 

Undervisningen foregår fortrinsvis på Fanø Skole og det nærliggende "Musikværket". 

Vi glæder os til at se dig i Kulturskolen!

Der arbejdes med kunst, teknikker og kunstforståelse i billedkunstlokalet på Fanø Skole.

Underviser er endnu ikke fastansat.

Pris: kr. 1.000,- for 30 uger. Tilbudspris, normalpris er kr. 1470. (hertil kommer kr. 165,- til materialer)

Tilmelding:

Hvis du er ny elev i Fanø Kulturskole kan du gå direkte til tilmelding:
Billedkunst 2.-10. kl.

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.

Undervisningen i Musikalsk Forskole indeholder sang, leg, bevægelse og dramatik.

Læreren er Tove de Fries, og hun skriver om undervisningen:

"Glæde ved musik er det vigtigste i Musikalsk Forskole og vi skal synge, klappe, danse og ikke mindst prøve at spille på alle tilgængelige instrumenter og det bliver HØJT og lavt, midt i og ind imellem.

Sange, melodier og danse fra gamle gamle dage og helt nye vi selv finder på og som måske eksisterer et sekund eller for evigt.

Jeg spiller selv violin, lidt klaver og percussion, synger højt men ikke kønt, og danser gerne hvad som helst"

Et af højdepunkterne på året er deltagelsen i den store Musikalske Forskoledag i Musikhuset i Esbjerg sammen med en masse forskole-børn fra Esbjerg Kulturskole.

Undervisningen foregår på Nordby Skole, og der er et hold for 0. klasse og et hold for 1.-2. klasse.

Pris pr. sæson: 1.050,- hertil lægges et indskrivningsgebyr på kr. 100. Gebyret tillægges kun en gang pr sæson.

Tilmelding:

Der er ganske få pladser tilbage på Musikalsk Forskole i 0. klasse.
Du kan tilmelde dig her

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.

Musikalsk Forskole
Musikalsk Forskole for børn i 0.–2. klasse er en god start på et langt liv med musik. Her får børnene indblik i de musikalske elementer, så de er godt forberedte på at vælge et instrument, når forskolen ender. Der er 12 pladser pr. hold.

Instrumentalundervisning
Fanø Kulturskole tilbyder undervisning på forskellige instrumenter. Undervisningen kan foregå på små hold eller som soloundervisning. I årets løb vil undervisningen kunne indeholde andet end soloundervisning. Det kan f. eks. være sammenspil, fællestimer og andre projekter.

Folkemusiklinjen - Nyt tilbud!
Folkemusiklinjen er et nyt tilbud til alle børn og unge, der interesserer sig for folkemusik. Gennem koncerter, sammenspil i Fanø Fiddlers, workshops og instrumentalundervisning bliver man en del af den levende tradition for folkemusik på Fanø.

Instrumenter
Vi tilbyder primært undervisning på følgende instrumenter: blokfløjte, violin, guitar, el-guitar, el-bas, klaver og trommer. Du skal have dit eget instrument. Dog kan du i starten leje violin og guitar af Kulturskolen.

Sammenspil
Kulturskolen tilbyder sammenspil for de fleste instrumenter. At lære at spille et instrument giver først rigtig mening, når du spiller sammen med andre.
Sammenspil giver dig også mulighed for at møde andre musikskoleelever omkring musikken og få sjove oplevelser.
I Kulturskolen tilbyder vi sammenspil på Folkemusiklinjen, guitarsammenspil/rytmisk band og for klaverelever findes sammenspilsmuligheder i nogle af de projekter, der gennemføres, f.eks. i samarbejde med Esbjerg Kulturskole.

Når du melder dig til Folkemusiklinien, melder du dig både til instrumentalundervisning og sammenspil.

Folkemusiklinien er meget ”udfarende” så forældre forventes at melde sig ind i Fanø Fiddlers Støtteforening (koster kun kr. 100,- pr år) og skal desuden være villige til at ofre nogle timer på kørsel, planlægning, madpakker m.m.

Instrumentalundervisning:
Instrumentalundervisningen går ud på at oparbejde eller styrke det personlige spil ud fra elevens niveau og der arbejdes udover melodilæring med teknik og stil, harmonilære, fraseringer, pulstræning og meget mere.

Man kan melde sig på solo eller hold 2-3 eller hold 4-7. Ved tilmelding til Folkemusiklinien skal du blot skrive på tilmeldingen hvilket instrument du ønsker undervisning på.

Sammenspil:
Sammenspil består af fælles indlæring af melodier hovedsageligt på gehør, harmonisering og enten på forhånd planlagte arrangementer eller improviserede arrangementer. Sammenspil indeholder også forskellige workshops (det være sig teori, dans, andre danske eller udenlandske instruktører, oftest ifm efterfølgende koncert), deltagelse i forskellige stævner, koncerter m.m.

”Fanø Fiddlers”:
På trods af navnet er alle instrumenter velkomne, men det kræver et rimeligt højt niveau at være med, da holdet har eksisteret i nogle år og der er mange numre på repertoiret allerede.

”Fanø Fiddlers” spiller allerede mange jobs, både lokalt men f.eks. også på Tønder Festivalen, Musik over Præstø Fjord og har bl.a. været på Cape Breton i Canada og optrådt på Celtic Colours Festivalen.

Hvis du har lyst at være med, men ikke ved om du kan, så laver vi en lille prøve og samtale med underviseren så du ved om du skal på Fanø Fiddlers eller Fanø Fiddlers Mini.

”Fanø Fiddlers Mini”:
For dem der ikke har spillet så længe og modtager instrumentalundervisning sideløbende med sammenspil. Her arbejdes på samme måde som I Fanø Fiddlers, men med lettere melodier og arrangementer. Fanø Fiddlers Mini får også mulighed for at spille koncerter, deltage på workshops m.m., men der tages selvfølgelig hensyn til sværhedsgrad, tidspunkter osv.

Tilmelding til sæson 2016/17 

Sådan tilmelder du dig til den kommende sæson:

Læs "Regler og priser" inden tilmelding

Udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket (se fag i Fanø Kulturskole afsnittet)

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.
Din tilmelding bliver registreret, så snart den modtages i Kulturskolen og pladserne besættes i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

Hvis du allerede deltager i Kulturskolen undervisning, bevarer du din fortrinsret til undervisningen, hvis du tilmelder dig inden 31. maj.

Har du spørgsmål til Kulturskolens tilbud, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke kan bruge den elektroniske tilmelding, bedes du kontakte Kulturskolen.

Lektionslængder og priser sæson 2016/17
Hvis ikke andet er nævnt er prisen pr. elev for en sæson og gældende for elever indtil 25 år.  

 • Musikalsk Forskole: kr. 1.050
 • Instrumental, solo basis, 25 min./uge: kr. 3.675
 • Instrumental, solo plus, 35 min./uge: kr. 5.565
 • Instrumental, 2–3 på hold, 30–45 min./uge: kr. 2.220
 • Folkemusiklinje inkl. sammenspil i Fanø Fiddlers:
  • solo basis, 25 min./uge: kr. 3.575
  • 2-3 på hold, 30–45 min./uge: kr. 2.220
 • Billedkunst – kr. 1.000 (Normalpris kr. 1.470,-) + materialer kr. 165,-
 • Talentlinjen, klassisk og rytmisk i Esbjerg Kulturskole, gratis, forudsat tilmelding til Solo-Plus.
 • Sammenspil: kr. 875/Gratis*
 • Instrumental, solo basis, over 25 år: kr. 7.875
 • Instrumentleje (guitar og strygeinstrumenter) kr. 825

*Gratis, hvis man går til betalt instrumentalundervisning.

Tilmelding

Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk bedes du kontakte Kulturskolen.
I det omfang, der ikke er pladser nok, sættes du på venteliste.
Nuværende elever, og elever, som står på venteliste eller har orlov, har fortrinsret til undervisning i samme fag, ved tilmelding senest 1. april 2016.

Besked om optagelse

Alle elever modtager besked om optagelse på mail inden skolesommerferien. Dette gælder også elever, som optages på ventelisten.
Tid og sted for afholdelse af undervisningen udsendes før undervisningsstarten i august enten fra den pågældende lærer (instrumentalundervisning) eller fra Kulturskolen.

Sæsonlængde og ferier - Nyt i sæson 2016/17

Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen mandag den 15. august 2016 og slutter mandag den 19. juni 2017 (begge dage inkl.).
Der er som udgangspunkt 36 undervisningsgange for musik- og balletelever. Billedkunst- og teatereleverne undervises i 30 uger.
Sæsonstart for disse oplyses ved besked om optagelse. Ud over den egentlige undervisning, er der lagt 2 projektuger ind, den 14.-18. november 2016 og 8.-11. maj 2017.
Folkeskolens ferieplan følges bortset fra juleferien, hvor sidste undervisningsgang er mandag den 19. december, og første undervisningsgang efter nytår er onsdag den 4. januar 2017.
Der undervises ikke den 16.-17. januar 2017 pga. pædagogisk arrangement for personalet.

Aflysning af undervisning

Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes.
Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange. Beløb under 100,00 kr. refunderes ikke.
Betalingen reguleres ikke ved elevens fravær, men husk at give din lærer besked ved fravær.
Bemærk at i perioder kan den sædvanlige undervisning være erstattet med et projekt, og at der for instrumentalelever omlægges 1 undervisningsgang til fokus-samtale mellem elev-forældre-underviser.

Udmeldelse

Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. For instrumentalelever er tilmeldingen bindende, når undervisningstidspunktet er aftalt med læreren.
Nye elever og elever som skifter lærer, har syv ugers betalt prøvetid.
Udmeldelse inden for prøvetiden skal ske skriftligt til Kulturskolen (man kan IKKE melde sig ud gennem sin lærer) – gerne på mail til kulturskolen@esbjergkommune.dk senest mandag den 3. oktober 2016.
Efter prøvetiden er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen, og eleven kan kun fritages for betaling, hvis en elev fra ventelisten kan overtage pladsen.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved fraflytning fra kommunen eller ved længerevarende sygdom.

Venteliste og ledige pladser

Hvis du står på ventelisten, mailer vi til dig, når der er en ledig plads.
Der optages elever fra ventelisten hele sæsonen (for holdelever dog kun ved sæsonens start og efter efterårsferien).

Orlov

Nuværende elever kan bevare deres fortrinsret til et hold/fag/lærer – fx i forbindelse med efterskoleophold – hvis der søges orlov.
Orlov søges ved at gentilmelde sig og vælge orlov via hjemmesiden og bevilges for en hel sæson.
Husk gentilmelding til den efterfølgende sæson senest 1. april.

Betaling

Som udgangspunkt betales i tre rater, billedkunst og teater opkræves i to rater og beløb under 1.000 kr. i én rate.
Raterne forfalder i oktober, januar og april.
Indbetalingskort fremsendes fra Esbjerg Kommune – eller til betalerens e-boks.
Hvis der er aftale om PBS eller elektronisk betaling, sker opkrævningen på denne måde.
Sammen med første rate opkræves Copy-Danafgift og administrationsgebyr på i alt 100,00 kr. pr. betalende elev.

Kulturskolens musikundervisning i skoletiden

I forbindelse med folkeskolereformen er der skabt mulighed for, at musikundervisningen i Kulturskoleregi kan lægges i skoletiden.
Ved tilmeldelse til Kulturskolen kan I anmode om, at jeres barn opfylder en del af sin undervisningspligt ved at deltage i Kulturskolens
musikundervisning.
BEMÆRK: At der er tale om en anmodning/ansøgning til skolelederen på jeres barns skole. Det er skolelederen, som skal give den endelige tilladelse.

Tilmelding