Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. bygninger og boligers areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer mv.

Kommunerne indberetter og ajourfører BBR-data, som via den Offentlige InformationsServer stilles frit til rådighed for alle på boligejer.dk.

Ejere af fast ejendom har ifølge loven pligt til at meddele kommunen, hvis de fx bygger til, river ned eller indretter deres tagetage.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har myndighedsansvaret for BBR.

Du kan indsende ændringer til din BBR ved at benytte blanketten "Blanket til indberetning af BBR oplysninger". Blanketten skal fremsendes til Fanø Kommune.

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning.

Du skal f.eks. ikke indberette til BBR, hvis du udvider dit badeværelse eller får sat dit køkken i stand.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har et overordnet ansvar for BBR og benytter jævnligt oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

Blanket til ændringer af BBR oplysninger

Find oplysninger om din bolig

I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde

Hvor kan du finde ejendomsdata?

På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

 • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
 • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
 • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
 • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

Hvordan får du data til brug for bolighandel?

Ejendomsrapporten samler og formidler mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne. Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører

 • Bygninger - tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • Økonomi - ejendomsskat, ejendomsværdi mv.
 • Planer - lokalplaner, zonestatus, planer for varmeforsyning mv.
 • Vand - spildevand, vandforsyning og grundvand
 • Jordforurening - kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • Natur, skov og landbrug - beskyttet natur, fredskov mv.
 • Bygge- og beskyttelseslinjer - skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv
 • Miljøsag - kommunale miljøsager

Rapporten koster 325 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2018)

Tinglysning.dk

Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

Hvad er registrenes formål?

Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.

Find ejendomsdata på Boligejer.dk

Køb ejendomsdatarapport på Boligejer.dk

Digital tinglysning

BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

BBR-oplysninger om byggearbejde

BBR-oplysninger om byggearbejde (enfamiliehuse)

BBR-oplysninger om vand og afløb

BBR-oplysninger om hel nedrivning

BBR-oplysninger om teknisk anlæg (en blanket pr. anlæg)

BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse)