I Danmark må du bo i dit sommerhus om sommeren, mens der gælder andre regler resten af året

Hvornår må du bo i sommerhus hele året?

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder et af disse krav:

  • Du har ejet dit sommerhus i ét år og er enten førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller over 60 år og gået på pension.
  • Du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde.
  • Du har fået dispensation af kommunen, hvor sommerhuset ligger i.

Hvem kan få dispensation?

Kommunen, hvor sommerhuset ligger, kan i særlige tilfælde give dig tilladelse til at bo i dit sommerhus hele året. Det gælder for:

  • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og andre virksomheder, når det er nødvendigt for virksomhedens drift.
  • Personer, der fejlagtigt har fået oplyst af kommunen, at de kunne bo lovligt i sommerhuset hele året, da de købte ejendommen.
  • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan få en rimelig tilværelse i sommerhuset.

Skal jeg søge kommunen om tilladelse

Hvis du opfylder et af kravene for helårsbeboelse, skal du ikke søge kommunen om at bruge dit sommerhus som helårsbolig.

Du er derfor selv ansvarlig for at vurdere, om forfatningen på sommerhuset gør det egnet til helårsbeboelse. Det gælder fx i forhold til husets sundhed og sikkerhed.

Det betyder også, at du ikke har ret til erstatning, hvis sommerhuset på et senere tidspunkt erklæres uegnet til helårsbeboelse.

Er dit sommerhus egnet til helårsbeboelse?

Sommerhuse er ikke tiltænkt som helårsboliger. Af den grund har mange sommerhuse mindre isolering og dårligere muligheder for ventilation end helårshuse. Vælger du at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, kan det medføre et stort energiforbrug til opvarmning og en øget risiko for dårligt indeklima med fx fugt, husstøvmider og skimmelsvampe.

Dit sommerhus må ikke være i så ringe stand, at kommunen vurderer, det er sundhedsfarligt at opholde sig i huset og derfor erklærer det uegnet til helårsbeboelse. Der er dog ikke krav om, at sommerhuset skal leve op til bygningsreglementets bestemmelser for helårsboliger.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit sommerhus egner sig til helårsbeboelse eller ej, kan det være en god idé at spørge en fagmand til råds. En fagmand kan kontrollere sommerhusets forfatning i forhold til sundhed, energi og sikkerhed og fx udarbejde en tilstandsrapport, som kan være til gavn i forbindelse med en beslutning om at bruge sommerhuset som helårsbolig.

Hvad skal du ellers overveje, før du flytter i sommerhus?

De fleste sommerhuse ligger mere isolerede end helårshuse. Du bør derfor overveje, om du fx har butikker inden for rimelig rækkevidde.

Du bør også undersøge det sociale og tekniske serviceniveau i kommunen. Er der fx gadebelysning, snerydning og renovation om vinteren? Og hvilke muligheder er der for at få hjælp, hvis du bliver syg eller får dårligere helbred?

Hvorfor må du ikke bo i sommerhus hele året?

Der er flere grunde til, du ikke må bruge dit sommerhus som helårsbeboelse:

  • Det sikrer, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder.
  • Det sænker behovet for at oprette nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger.
  • Det beskytter sårbare landskabstyper i og omkring sommerhusområderne mod slid.

Hvis du ønsker at flytte permanent til Fanø, men ikke umiddelbart kan finde en helårsbolig, er vi normalt indstillet på at meddele midlertidig tilladelse i indtil tre år til at bo i et sommerhus.

Der skal ansøges om tilladelse hos kommunen.