På Fanø er der mange dejlige badesteder, der hvert år benyttes af både fastboende og øens mange besøgende fra nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at de badende føler sig trygge og ikke skal bekymre sig om f.eks. eventuelle forureninger. Få mere information om badestederne i strandbeskrivelserne og badevandsprofilerne. 

Badevandet på Fanø bliver løbende målt og analyseret. Interesserede kan til hver en tid kan orientere sig om badevandets kvalitet.

Generelt fraråder Fanø Kommune badning følgende steder

  • I og omkring udløb på stranden, idet overfladevandet i disse områder kan indeholde bakterier.
  • I og ved havnen, pga. skibstrafik og strøm.
  • På vadehavssiden af øen, da bunden er uegnet og naturen forstyrres.
  • Ved børsen i Sønderho, da bunden er uegnet og der kan være stærk strøm

Fanø Kommune fraråder generelt at kæledyr spiser døde muslinger og andre ådsler. Dyrene kan få diarre og opkastninger og i værste fald kan det medføre død.

Fanøs badevand - Analyserapporter

Badevandsprofil - Rindbystrand

Badevandsprofil - Fanø Vesterhavsbad

Badevandsprofil - Buggy stranden

Strandbeskrivelse - Søren Jessens Strand

Strandbeskrivelse - Sønderho Vesterstrand