Alle borgere skal have lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter.

Det skal være let tilgængeligt at deltage i fritidsaktiviteter, både administrativt og fysisk.

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge støtte til aktiviteter og undervisning.

Der ydes følgende tilskud efter Folkeoplysningsloven

  • Aktivitetstilskud til børn og unge under 25
  • Tilskud til leder- og instruktør,- og bestyrelsesuddannelse
  • Turneringskørsel til børn og unge under 25
  • Lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler
  • Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
  • Start- og udvikling

Der kan søges en gang årligt. Fristen for at søge til det frivillige folkeoplysende arbejde er den 15. februar.

Folkeoplysningspolitik

Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

Ansøgning - turneringskørsel

Ansøgning - aktivitetstilskud

Afregning - lokaletilskud

Ansøgning - lokaletilskud

Ansøgning - leder- og instruktøruddannelse