Fanø Kommune er ikke ansvarlig for indfangning af katte.

Er der tale om en dyreværnssag?

Er katten syg?
Er katten tilskadekommet?
Er katten efterladt uden at kunne klare sig selv?
Bliver katten mishandlet eller vanrøgtet?

Hvis du kan svaret er "Ja" til en af disse, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelse for vejledning på tlf. 1812.

Hvis svaret er "Nej" til alle disse, er der ikke tale om en dyreværnssag.

Der er ikke tale om en dyreværnssag alene fordi katten er herreløs. Først når katten samtidig er i nød, er det en sag som Dyrenes Beskyttelse kan tage sig af. En kat betegnes som herreløs, hvis det ikke er muligt, at finde en ejer. Ejeren er den person, der regelmæssigt fodrer og holder opsyn med katten.

Er katten ikke nødstedt?
Kan du søge råd og vejledning ved Dyrenes Beskyttelse om, hvordan du på lovlig vis kan skræmme kattene væk, så de ikke tager ophold på ejendommen.

Som sidste mulighed kan du kontakte Kattens Værn. De kan mod betaling indfange herreløse/vilde katte, med henblik på genudsætning efter dyrlægen har sikret, at de er i god form, neutraliseret, øremærket og registreret i Dansk Katte Register.

Så vidt vides er der endnu IKKE konstateret rotter i Fanø Kommune.

Rotter er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende.

Der er en god beskrivelse af tegn på rotter på Naturstyrelsens hjemmeside

Har du mistanke om at du har besøg af rotter, skal du anmelde det via linket længere nede på siden

Læs mere: Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Bekæmpelse af mosegrise er ikke en kommunal opgave, men du kan altid henvende dig til et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Hvis der opdages eller bemærkes, at der er skadedyr i digerne skal Lars Mortensen lm@fanoe.dk eller pr. telefon 76 660 635 kontaktes.

Kontakt  Fanø jagtforening fanoejagtforening@gmail.com  eller se mere på deres hjemmeside

Fanø Jagtforenings reguleringsjægere vurderer hvert år, hvor der er behov for, at regulere antallet af råger. Dette sker for at begrænse generne fra rågekolonierne for de omkringboende - Kontakt Fanø jagtforening fanoejagtforening@gmail.com eller se mere på deres hjemmeside

Gode råd om skadedyr

Dyrenesbeskyttelse.dk

Kattens-værn.dk

Anmeldelse af rotter