I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal Fanø Kommune opkræve et fast administrationsgebyr (erhvervsaffaldsgebyr) hos virksomheder i Kommunen. Gebyret er 160 kr. ekskl. moms pr. år og skal betales den 1. maj 2017.

Miljøstyrelsen har i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 fastsat regler for, hvilke virksomheder der skal opkræves, og hvilke virksomheder der kan fritages for det faste erhvervsaffaldsgebyr. De virksomheder der som udgangspunkt skal betale det faste erhvervsaffaldsgebyr modtager brev fra kommunen.

Listen over de virksomheder, der skal betale det faste erhvervsaffaldsgebyr i 2017, tager udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 1. januar 2017.

Virksomheden er selv ansvarlig for en korrekt registrering i CVR. Du kan se din registrering på www.cvr.dk. Hvis virksomheden er forkert registreret, kan du lave ændringer på www.letnok.dk med digital signatur/NemID, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 72 20 00 30.

Der opkræves et erhvervsaffaldsgebyr for hvert P-nummer, der er registreret i CVR. Udover et CVR-nummer har virksomheden også et eller flere produktionsenhedsnumre (P-nummer), der angiver virksomhedens fysiske beliggenhed. Gebyret opkræves hos den registrerede ejer af virksomheden.

Reglerne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Kommunen kan ikke fravige fra reglerne om opkrævning af gebyret.

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale gebyret. Kommunerne har dog nedenstående muligheder for at fritage virksomheder for det faste erhvervsaffaldsgebyr i 2016:

  1. Fejlregistreret i CVR: Virksomheden kan ansøge om fritagelse for det faste erhvervsaffaldsgebyr, hvis de oplysninger, der ligger til grund for opkrævningen, er forkerte, og hvis rettelserne giver anledning til fritagelse. Virksomheden skal foretage rettelserne i perioden fra 11. januar 2017 til den 7. marts 2017.
     
  2. Omsætning under 300.000 kr.: Virksomheden kan ansøge om fritagelse for det faste erhvervsaffaldsgebyr, hvis virksomheden overfor Fanø Kommune kan dokumentere, at den havde en årlig omsætning under 300.000 kr. i 2015. Endvidere kan en nystartet virksomhed i 2016 ansøge om fritagelse, hvis den kan dokumentere, at den havde en årlig omsætning på under 300.000 kr. i 2016.
     
  3. Ingen egentlig affaldsproduktion: Virksomheden kan ansøge om fritagelse for det faste erhvervsaffaldsgebyr, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. Som udgangspunkt producerer alle virksomheder affald. Men der kan være virksomheder, som på grund af ophør, sygdom eller lignende ikke er affaldsproducerende.
  4. Jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 8 +9 kan visse branchekoder med 0-1 ansatte på p-nummeret og visse virksomhedsformer med 0 ansatte på P-nummeret blive fritaget.

Fritagelserne gælder kun for et år ad gangen.

Ansøgning om fritagelse skal ske elektronisk herunder eller fra virk.dk.

Din ansøgning vil blive behandlet af kommunen i den rækkefølge, som de er indgået.

Ansøgningen om fritagelse for 2017 skal ske i perioden fra 11. januar 2017 til 7. marts 2017. Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelse, som modtages efter ansøgningsfristen.

– Så skal virksomheden også betale det faste erhvervsaffaldsgebyr.

Såfremt virksomheden anvender en eller flere affaldsordninger i Fanø Kommune, enten genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen, vil virksomheden blive opkrævet det faste erhvervsaffaldsgebyr, uanset om virksomheden kan fritages efter punkt 1, 2 eller 3.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Virk.dk - opdater stamdata i CVR

Ansøgning om fritagelse

Regulativ for erhvervsaffald

Affaldsbekendtgørelsen