Fanø Kommune arbejder tæt sammen med de øvrige vadehavskommuner om at udvikle hele vadehavsområdet. Dette samarbejde er formaliseret gennem Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Sekretariatet for SVUF er fysisk placeret i Esbjerg, og varetager bl.a. koordineringen af udviklingsprojekter på tværs af kommunegrænserne.

SVUF