Nyt hold starter op tirsdag, den 13/3-2018 kl. 13.00.

Kurset er for dig der har:

  • mild til moderat KOL, udredt ved egen læge
  • type 2 diabetes, udredt ved egen læge
  • risiko for livsstilssygdom, som hænger sammen med forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjet kolesterol i blodet, nedsat følsomhed for insulin, udredt ved egen læge inden for det sidste år.

Fanø Kommune tilbyder et 12-ugers forløb i perioden d. 13. marts – d. 14. juni 2018 med fokus på at leve livet med en kronisk sygdom og opnå varige sundhedsmæssige forandringer.

Forløbet består af træning samt vejledning i omlægning af vaner og selvtræning.
Træningen foregår hver torsdag kl. 14 - 15 i Fanø Trim Center.
Vejledningen er 5 tirsdage kl. 13 - 15 i Sundhedshuset, første gang dog 13 – 15.30.

Der er opfølgning på forløbet d. 28/8 og igen d. 4/12 2018.

Gode vaner i hverdagen er det, der i det lange løb har betydning for din sundhed. Det er specielt vigtigt for dig, der har en kronisk sygdom eller som er i risiko for at få en livsstilssygdom.

Så er du motiveret til, at der skal ske forandringer i dit liv, skal du melde dig til hos:

Visitationen, Fanø Kommune:
Tlf.: 76 66 08 66 kl. 8 – 10

For at deltage skal du have bopæl i Fanø Kommune.