Fanø Kommune udbyder et nyt boligområde ved Vesternasen til salg.

Området har udsigt over Vadehavet, indsejlingen og Esbjerg Havn. Ligger tæt på færgelejet, daginstitutioner, og skovområde.

Bestemmelserne i den tinglyste lokalplan nr. 115 for området skal respekteres.

De oplyste priser er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag.

Mindsteprisen på grundene er:

 

Der vil blive tinglyst en deklaration om byggepligt indenfor 2 år, og forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet minimum 14 dage fra den 28. november 2016 som er første annonceringsdag. Dette medfører, at der ikke kan reserveres i 14 dages perioden, men man kan dog lade sig skrive op til et konkret areal. Er der efter denne periode flere interesserede i det samme areal vil arealet blive udbudt mellem de interesserede parter.

Frist for opskrivning i at erhverve et areal kan ske til og med den 12. december 2016 kl. 12.00

Salgsvilkår m.m. kan ses på www.fanoe.dk/kommunen/flyt-til-fanoe/salg-af-grunde

eller fås ved henvendelse til Fanø Kommune sekretariatet tlf. 76 660 603 eller via mail anf@fanoe.dk.

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011.

Det fremgår bl.a heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.