Fanø kommune ønsker at tiltrække og udvikle kvalificerede, engagerede og dynamiske ledere og medarbejdere.

Lige nu søger vi:

Sygeplejerske til Hjemmesygepleje med akutfunktion – er det dig?

Da én af vores faste sygeplejersker skal på barsel, søger vi en barselsvikar i perioden 1. december 2017 til medio juli 2018 evt. med mulighed for forlængelse. Vikariatet er på fuld tid 37 timer pr. uge. Der arbejdes i fast rul med dag- og aftenvagter (flest dagvagter) og som udgangspunkt weekendvagt hver 4. weekend.

Hjemmesygeplejerskerne i Fanø Kommune varetager traditionelle hjemmesygeplejerskeopgaver. Der ud over arbejder vi på at etablere en akutfunktion integreret i den almindelige hjemmesygeplejegruppe i tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes Akutteam. Dette for at sikre, at Fanø Kommune fra årsskiftet kan efterleve de nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Formålet med akutfunktionen er bl.a., at borgerne i høj grad oplever smidige og sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorerne, idet det bliver muligt at yde akutte/komplekse sygeplejefaglige indsatser i borgerens eget hjem samt at arbejde målrettet og systematisk med forebyggelse af unødige indlæggelser og genindlæggelser

Synes du, at det lyder som en spændende faglig udfordring, opfordres du til at søge barselsvikariatet.

Du kommer til at indgå i et velfungerende team af dygtige sygeplejersker, som betjener borgere både i eget hjem samt i plejeboliger og midlertidige boliger på Fanø Plejecenter.

Vi søger en sygeplejerske, som..

 • har bred klinisk erfaring gerne fra relevante specialeområder
 • brænder for at være en del af et paradigmeskifte på vej mod ”Det nære Sundhedsvæsen”
 • kan håndtere forskellige forløb – både det rolige, stabile og det komplekse, akutte forløb
 • kan arbejde selvstændigt samt indgå konstruktivt i mono- og tværfagligt teamsamarbejde
 • mestrer kommunikation og samarbejde på forskellige niveauer.
 • evner at observere, vurdere og iværksætte relevant behandling/pleje.
 • ser borgernes situation og sygdomsforløb ud fra et helhedsperspektiv.

Fanø Kommune tilbyder…

 • en arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum
 • mulighed for at være med til at forme Fanø Kommunes Hjemmesygepleje med akutfunktion
 • muligheder for faglig kompetenceudvikling og faglig sparring
 • engagerede og dygtige kolleger
 • et anerkendende arbejdsfællesskab, med nærhed til kolleger og samarbejdspartnere.
 • en overskuelig organisation i en lille velfungerende kommune
 • ”kort vej til toppen” - helhedssynet præger beslutningerne

Sygeplejerskerne hører organisatorisk til Rehab & Omsorg og arbejder ud fra Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby.

Der er kun 12 minutters sejlads til Fanø og færgen sejler hver 20. minut morgen og eftermiddag. Der er mulighed for køb af årskort til færgen via løntræk.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt teamleder Kaja Petersen på tlf. 76 66 08 45 ml. kl. 8.30 - 10.00, eller via mail kp@fanoe.dk

Se mere om Fanø Kommune på www.fanoe.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kp@fanoe.dk

Ansøgningsfristen er onsdag d. 25. oktober 2017.

Samtaler forventes afholdt mandag d. 30. oktober 2017.

Ansøgere, der indkaldes til samtale, skal medbringe straffeattest.

 

Registrér dig til vores karrierecenter