Fanø Kommune udbyder Fanø Vadehavcenter i offentlig udbud.

  

Ejendommen matr. nr. 89aa Odden By, Nordby er beliggende Vangled 32A, 6720 Fanø, hvor bygning 1A udgør 2.105 m2, og bygning 1B udgør 1.062 m2

Frist for afgivelse af købstilbud skal være Fanø Kommune i hænde senest mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00. Der vil ikke være adgang for de bydende til at overvære åbningen af de indkomne købstilbud.

Købstilbud kan afleveres personligt eller fremsendes pr. post til  Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller pr. mail til sikkerpost@fanoe.dk mrk. ”Udbud Fanø Vadehavcenter” i emnefeltet. Afleveres købstilbuddet personligt, eller fremsendes det pr. post, skal det afleveres/fremsendes i lukket kuvert mrk. ”Udbud Fanø Vadehavcenter”

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil den 19. februar 2018, idet sælger den 20. februar 2018 tager stilling til om købstilbuddet kan accepteres. Er købstilbuddet ikke accepteret senest den 23. februar 2018 kl. 12.00 bortfalder købstilbuddet.

Mindstebud:

  • Bygningen med værelsesfløjene samt køkken og kantine (bygning 1A) er kr. 2,5 mio. 
  • Bygningen med lejligheden og klasseværelser (bygning 1B) kan tilkøbes for 1,3 mio.

Ejendommen sælges i offentligt udbud efter bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Sælger er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris.

Udbudsmaterialet kan hentes på Fanø kommunes hjemmeside www.fanoe.dk under kommunen, nyheder, høring & udbud Fanø Vadehavcenter eller kan rekvireres hos;

Fanø Kommune
Sekretariatet
Skolevej 5-7
6720 Fanø
Tlf. 76 660 603 / anf@fanoe.dk

Evt. besigtigelse af ejendommen kan aftales ved henvendelse til Annette Fredborg på tlf. 76 660 603 eller mail anf@fanoe.dk

Tilbudsblanket bygning 1A
Tilbudsblanket bygning 1B
Salgsvilkår
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Plantegning
Bilag 3 - Tingbogsattest
Bilag 4 - BBR-meddelelse
Bilag 5 - Jordforureningsattest
Bilag 6 - Energimærkning
Bilag 7 - Ejendomsdatarapport
Bilag 8 - Ejendomsskattebillet
Plantegning vejlende areal inkl. optaget vej