Tag alkoholtesten. Testen er anonym. 

Ønsker du eller én af dine nærmeste at komme ud af et misbrug, og er du bosiddende i Fanø kommune, kan du henvende dig til socialrådgiverne i Fanø Kommune.

Fanø Kommune har forpligtende samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune på misbrugsområdet, hvorfor du som borger i Fanø Kommune også selv kan rette henvendelse til Esbjerg.

For mere information: Alkohol og andre rusmidler