Siden Alkolinjen blev oprettet i januar, har mange borgere med et alkoholproblem og deres pårørende ringet til 80 200 500. Et anonymt opkald til Alkolinjen kan være et overskueligt første skridt på vejen til den professionelle hjælp, du kan få i Fanø Kommune.

Kun cirka 10 % af borgere med en alkoholafhængighed i Danmark modtager behandling. Det bekymrer og belaster ikke bare den, der drikker, men også partner, børn, bedsteforældre, kollegaer og venner. 122.000 0-18-årige skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer, og 181.000 19-35-årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer.

Mange har brug for hjælp, men det kan være svært at søge den. Folk har måske ikke i første omgang lyst til at møde op personligt eller til at oplyse deres navn. Måske er de i tvivl om, hvorvidt der er et problem, hvilken hjælp de har brug for, og hvor de skal henvende sig for at få den. Gennem Alkolinjen får danskerne mulighed for anonymt at få hjælp til at afdække problemets omfang, stille spørgsmål til, hvordan man bedst kan tale om alkoholproblemet, hvordan man kan motivere til at søge hjælp, hvor hjælpen findes, hvad den består i, og hvordan man passer på sig selv.

Alkolinjen bygger bro til kommunens tilbud
En af de højt prioriterede opgaver for rådgiverne på Alkolinjen er efter behov at gøre borgerne opmærksomme på den gratis og professionelle hjælp og behandling i kommunen, og hvad de kan forvente af den.

I Fanø Kommune er der ligeledes gratis alkoholbehandling til alle borgere med alkoholproblemer og deres koner, mænd, kærester og børn.

Mange opkald til Alkolinjen – ca. 80 % i perioden 25. januar til 9. juni – munder ud i en henvisning til den lokale alkoholbehandling i kommunen.

Det glæder Bjarne Stenger Elholm, der er daglig leder af Alkolinjen, at det er borgere fra hele landet, der ringer til Alkolinjen. 16 % af de opkald, Alkolinjen har modtaget fra 25. januar til 9. juni er kommet fra Region Syddanmark.

Hvem ringer til Alkolinjen?
Alkolinjen blev på grund af stor medieomtale ved oprettelsen næsten væltet omkuld af henvendelser. Siden 25. januar og frem til den 9. juni har Alkolinjen fået 1400 opkald, hvoraf de 430 er blevet behandlet. Tilbuddet må siges at være en succes i betragtning af, hvor nyt det er.

Bjarne Stenger Elhom fortæller, at det er en bred vifte af danskere, der ringer til Alkolinjen. ”Der er den ældre kvinde i 70-erne, der har et tilbagevendende alkoholproblem, og hvis søn nægter at besøge hende i de perioder, hvor hun drikker. Der er faren, der er bekymret for sin søn, som får kontroltab, når han drikker. Og der er den ressourcestærke familie, hvor manden har et erkendt alkoholproblem, og hvor familien sammen har besluttet at få gjort noget ved problemet. Håbet er, at danskerne vil oplyse hinanden om 80 200 500, da det kan være vejen til, at endnu flere danskere får den hjælp, de har behov for”, siger han.

Telefonnummer og åbningstid
Du kan ringe gratis og anonymt til Alkolinjen på tlf. 80 200 500.

Alkolinjen er åben fra mandag til fredag kl. 11.00-15.00.

Alkolinjen ejes af Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund står for driften. Alkolinjen er en anonym, professionel telefonrådgivning, som gik i luften 25. januar 2016. Telefonlinjen er et nemt tilgængeligt tilbud til alle med alkoholproblemer og pårørende om at få kvalificeret sparring i forhold til netop deres problem med alkohol.

Læs mere på alkolinjen.dk


 

Statistik - opkald fordelt på regioner i perioden 25. januar til 9. juni

%

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Opkald til Alkolinjen

24

33

8

16

19

Befolkningstal

22

30

11

22

15