Borgere og deres pårørende kan nu ringe 80 200 500 og tale fortroligt med professionelle rådgivere på Alkolinjen, der er en ny national telefonrådgivning om alkoholproblemer. Alkolinjen har til formål at støtte borgerne i at komme videre med løsning af deres problemer – og efter behov også oplyse om muligheder for yderligere hjælp som, Fanø Kommune også tilbyder.

En af de højt prioriterede opgaver for rådgiverne på Alkolinjen er efter behov at oplyse borgerne om yderligere gratis og professionel hjælp og behandling.

Fortrolig samtale og eventuel mere gratis hjælp

Alkolinjen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund og formålet med telefonrådgivningen er at støtte til borgere med alkoholproblemer og deres familier. Bjarne Elholm er leder af Alkolinjen, og han fortæller, at det er et af tilbuddets hovedformål at åbne døren til den hjælp og de behandlingstilbud, som kommunerne allerede tilbyder og er dygtige til.

  • Endnu flere end de, der får hjælp i dag, skal kende til og tage imod den hjælp, som de kan få i kommunen. Det gælder ikke kun dem, der personligt har et alkoholproblem, men også deres familier og børn, siger Bjarne Elholm, der er leder af Alkolinjen.

Mange flere skal have hjælp og behandling

Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne, og der er god grund til at få flere i behandling.  Kit Broholm er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen og siger, at alkoholafhængighed er et stærkt underbehandlet problem. Der går i gennemsnit 10-12 år før borgere med alkoholproblemer kommer i behandling.

  • ”Det er alt for længe. For den drikkende er det langt lettere at få effekt af behandlingsforløbet, hvis der sættes ind tidligt. For børnene kan den lange ventetid betyde, at det er den bedste del af deres barndom, der belastes af alkoholproblemer. Hvis pårørende eller den drikkende får rådgivning i tide, er der bedre chancer for, at familien ikke bryder sammen på grund af alkoholproblemet”, siger chefkonsulent, Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen.

Det vurderes, at 140.000 mennesker er afhængige, men kun ca. 15.000 modtager egentlig alkoholbehandling. Dertil kommer, at pårørende og navnlig børn belastes meget af alkoholproblemer i familien. Det er belastninger, der hos børnene kan sætte sig som livslange psykiske vanskeligheder. Denne underbehandling eksisterer blandt andet, fordi alkoholproblemer er et tabuiseret problem. Det kan være svært at tale om alkoholproblemer.