Borgermøde om brugerdrevne aktiviteter på Fanø Bibliotek

tirsdag den 30. august kl. 19.30-21 på Biblioteket, Fanø Skole.

Med baggrund i Byrådets beslutning om at nedlægge bibliotekets brugerbestyrelse og i stedet arbejde med ad hoc brugergrupper omkring udviklingen af aktiviteter på biblioteket, indbydes alle interesserede til borgermøde omkring den nye struktur. 

Dagsorden:

  1. Velkomst ved teamleder i Medborgerskab og Kultur, Poul Høst Pedersen

  2. Hvad er et bydelsbibliotek? – Poul fortæller om ændringerne i Esbjerg Kommunes biblioteker pr. 1. januar 2016.

  3. Hvordan kommer man i gang med brugerdrevne aktiviteter, erfaringer og inspiration

  4. Evt. gruppearbejde omkring nye ideer til brugerdrevne aktiviteter.

  5. Opsamling

Vel mødt

Fanø kommune og Biblioteket