Budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 er indgået mellem følgende partier:

Socialdemokratiet, Venstre, Miljølisten, Socialistisk Folkeparti og Fanø Lokalliste

Indgået budgetforlig indgået den 12.09.2016 

Indgået budgetforlig indgået den 26.09.2016 efter gennemgang af høringssvar

Forligsparternes besparelseskatalog