Byrådets initiativpris tildeles personer, bosiddende på Fanø eller foreninger og institutioner, der er hjemmehørende på Fanø. Formålet med prisen er at påskønne og belønne initiativtagere og initiativer, der viser engagement i lokalsamfundet.

Prisen på kr. 20.000 uddeles i forbindelse med afholdelsen af frivillighedsdagen den 30. september 2016.

Dommerkomite:
Formændene for de stående udvalg samt formanden for Økonomi- og Planudvalget indstiller på baggrund af de indkomne forslag, til Byrådet, hvem der skal modtage årets initiativpris.

Prisen kan fordeles på flere af de foreslåede personer, foreninger og institutioner.

Indsend jeres forslag til personer, foreninger eller institutioner, der med deres engagement og initiativer gør en forskel i lokalsamfundet. Forslagene skal indeholde en kort begrundelse for indstillingen.

Forslag skal sendes til raadhuset@fanoe.dk eller Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø - med angivelse af emne: Initiativpris 2016. 

Forslag skal være os i hænde senest den 29. august 2016.

Byrådet
Fanø Kommune