Beboerne, frivillige og personale ved Fanø Plejecenter har henover foråret og sommeren deltaget i Projekt Erindringsdans. Det har været en stor succes.

Erindringsdans er et koncept, som Susanne Rishøj, sygeplejerske ved Demenskonsulenten, har udviklet siden 2008.

Erindringsdans er særligt målrettet demente på plejecentre. Konceptet har været en stor succes og skyldes i høj grad dansens positive effekt på de dementes hukommelse og motoriske færdigheder

- Mennesker med en demenssygdom har ofte en relativ god hukommelse for episoder der ligger tilbage i tiden, ligesom bevægelser som eksempelvis dansetrin kan blive hængende i hukommelsen. Med musikken og trinene, kan Erindringsdans åbne op for gode minder, og give demente en succesfuld oplevelse i socialt samvær med andre, fortæller Susanne Rishøj.

Konceptet tager udgangspunkt i reminiscensmetoden, der systematisk anvender minder og erindringer, som et bidrag til at genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos svage ældre, herunder mennesker med demens. Erindringsdans er således en aktivitet, der styrker sociale relationer mellem beboere, personale, pårørende og frivillige.  

Erindringsdans har været så stor en succes, så Alzheimerforeningen med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, valgte at udbrede konceptet til plejecentre over hele landet. Intentionen er at udbrede Erindringsdans til i alt 180 plejecentre fordelt på 30 kommuner over hele landet,

og forventningen er, at Erindringsdans efterfølgende bliver en fast aktivitet på plejecentret.

Læs mere om projektet på www.alzheimer.dk/erindringsdans 

Projektet består af 8 dansesessioner som beboere, frivillige og personale på Fanø Plejecenter nu afslutter med et afdansningsbal d. 28. juli med levende musik og smørrebrød og Seniordanserne kommer og danser med.

Med den glæde, spontanitet i bevægelse og sprog, som er kommet til udtryk under dansen, vil Fanø Plejecenter få erindringsdans til at blive en fast ugentlig aktivitet. På vegne af beboerne vil Fanø Plejecenter TAKKE I frivillige - for denne første dans.

Hvis du - mand som kvinde - har lyst til at deltage i den fornøjelige og effektfulde aktivitet, når vi fortsætter efter sommeren, så kontakt Dorthe Lodberg dl@fanoe.dk for mere information.