Urolighederne i Syrien, Afghanistan og Irak har indvirket på antallet af flygtninge, som landets kommuner har modtaget i de seneste år. I Fanø Kommune er antallet af flygtninge tilsvarende steget markant.

Fanø Kommune har på nuværende tidspunkt 54 flygtninge og familiesammenførte (udlændinge der er ankommet i perioden 2013-2016).  Hovedparten (32 personer) udgør familier (mor, far og 1-5 børn), mens de resterende udgør enlige, der afventer familiesammenføring og et mindre antal enlige, der ikke afventer familiesammenføring.

Fanø Kommune har siden årsskiftet modtaget 11 flygtninge og familiesammenførte. Baseret på Udlændingestyrelsens kvote, forventes der at ankomme yderligere 13 flygtninge i 2016. Dertil kommer det antal udlændinge, som ankommer i forbindelse med familiesammenføring. I 2015 modtog Fanø Kommune totalt 21 udlændinge, heraf 9 flygtninge og 12 familiesammenføringer (Figur 1).

Samtlige af de udlændinge, der er bosat på Fanø som flygtning eller familiesammenført, er etableret i en permanent bolig. Hovedparten af dem er tilknyttet danskundervisning og praktikforløb (voksen) eller daginstitution og skole (børn og unge).

Figur 1. Fanø Kommunes kvote, antal kvoteflygtninge, antal familiesammenførte og totalt ankomne i 2014-2016

Kilde: Fanø Kommune

I Fanø Kommune ønsker vi, at understøtte alle borgere med udgangspunkt i de ressourcer den enkelte besidder. Derfor er vi påbegyndt arbejdet med en ny flygtningestrategi, hvor vi udstikker rammerne for, hvordan vi sikrer en god start for vores nye medborgere. Har du input eller ideer til strategien er du meget velkommen til at kontakte Velfærdsforvaltningen på mail: bgmsn@fanoe.dk eller Tlf.: 76 660 656.

Ønsker du at blive frivillig, har du tøj eller legesager du ønsker at donere?
Kontakt Anne Gram, Dansk Røde Kors på mail: ajgm@soenderho-net.dk