Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg igangsatte i efteråret 2015 en proces for at gentænke den kollektive bustrafik i kommunen. På baggrund af analysen lægges der op til implementering af et nyt rutenet i sommeren 2017 samt understøttende tiltag og anlæg i perioden 2017-2020.

Oplægget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune bygger bl.a. på:

  • Indførelse af et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer

  • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, fx videreførelse af regionalrute i Esbjerg by

  • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal

  • Lige så god lokalrutebetjening som i dag, men med mindre ressourceforbrug

  • Færre stoppesteder (afstand på 400 m. i luftlinje) giver mulighed for effektive ruteforløb med kortere køretider.

Der er arbejdet med 3 forslag, der adskiller sig i antal afgange pr. time/dag på stambusnettet, samt tidspunkt for kørestart og –slut.  

Byrådet besluttede d. 6. juni 2016 at lade oplægget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune overgå til budgetlægningsprocessen for 2017, der finder sted i efteråret 2016. Samtidig sendes forslaget i 8 ugers frivillig offentlig høring. 

Høring
Forslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune er sendt i frivillig høring i 8 uger i perioden fra d. 7. juni 2016 til d. 2. august 2016.

For mere information: Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune