Gågade i Hovedgaden, Nordby  
Fra den 1. juli til 31. august 2017ændres en del af Hovedgaden til gågade.

Mellem kl. 11 og kl. 18. Fra Store Slippe til Niels Engersvej vil der være lukket for bilister og cyklister.

Gågade i Sønder Land, Sønderho  
Fra den 1. juni til 30. september 2017 ændres en del af Sønder Land til gågade.

Mellem kl. 11 og kl. 22. Fra Café Nana's Stue til Kromann's Hotel vil der være lukket for bilister og cyklister


Køretilladelser
Skriftlig ansøgning med oplysning om bilens registreringsnummer samt kørselsbehovet bedes sendt til Fanø Kommune, Skolevej 5-7, eller på e-mail til af@fanoe.dk. – Tilladelsen kan afhentes i Borgerservice 5. hverdag efter ansøgningen er indleveret. Der vil kun blive udstedt kørselstilladelser til ejer, der kun har adgang via gågaden.


Regler for færdsel i gågadezone 
OBS - Du må IKKE cykle i en gågade og parkering må kun i afmærkede båse.

E 49 – Gågade tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:

1) Området er reserveret til gående.

2) Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-8.             
3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.

4) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h ).

5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jf. færdselslovens § 27, stk. 3.

6) Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

7) Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

8) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens § 26, stk. 3.