Genopslag - Ledige taxibevillinger

Der opslås 4 ledige taxibevillinger til besættelse hurtigst muligt. 

Handicappede kan søge på lige fod med andre ansøgere.

Du skal udfylde en ansøgning om tilladelse til taxikørsel - se nedenstående link:

Link til ansøgningsskema om tilladelse til taxikørsel

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøger har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt - egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse jf. bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Ved aflevering af ansøgningen skal følgende vedlægges:
Kopi af dåbsattest, navneattest eller lignende,

  • Kopi af sygesikringsbevis.
  • Dokumentation for kontante midler eller andre værdier eller sikkerhedsstillelse.
  • Kopi af kørekort og erhvervskørekort.
  • Årsbudget og finansieringsplan for en vognmandsvirksomhed.
  • Dokumentation for tidligere beskæftigelse inden for erhvervsmæssig personalebefordring.
  • Kopi af kursusbevis fra et af Trafikministeriets godkendte kurser for opnåelse af bevilling til taxikørsel. Såfremt kurset ikke er gennemført inden bevillingen udstedes, er det en betingelse, at det gennemføres senest 6 måneder efter bevillingsudstedelsen.

Ved tildelingen af tilladelsen bliver der blandt andet lagt vægt på:
Den erfaring ansøgerne har erhvervet inden for taxierhvervet eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring.

  • Ansøgernes økonomiske forhold.
  • Om ansøgeren er tidligere straffet.

Fanø Kommune kan oplyse:
At den kommende bevillingshaver overtager kontrakten på flextrafik, taxibus og kommunal kørsel.

Ansøgningsfrist er den 12.07.2016
Ansøgninger skal sendes til Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø. Att.: Esther Hansen