”550 tilfredse deltagere i 2015 kan ikke tage fejl!”

NaturErhvervstyrelsen udbyder derfor igen i 2016 et efteruddannelsesforløb til landmænd og konsulenter for at styrke deres viden om naturpleje og tilskudsregler. SEGES står for kursusforløbet, og der er åbent for tilmelding nu.

Målet er at videregive nyeste viden på området, samt vise hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje. Arrangementerne omfatter både temadage, infomøder og kursusdage, og der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere.

En evaluering af forløbet i 2015 viste en meget positiv tilbagemelding fra de 550 deltagere, eksempelvis vil 92 procent af deltagerne på en temadag anbefale andre landmand at deltage i kurset.

Besøg hos landmænd

Der vil være faglige oplæg fra SEGES og andre faglige kræfter og på tema- og kursusdagene også besøg hos landmænd, som udfører naturpleje. Her kan du se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få mere at vide om, hvordan du undgår at overtræde reglerne.

På tema- og kursusdagene vil NaturErhvervstyrelsen også deltage og være klar til at svare på spørgsmål.

"Vi prioriterer højt, at landmænd og konsulenter føler sig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere de regler, der gælder, når de laver naturpleje og får tilskud til det. Det er en win-win situation, hvis vi sammen kan nedbringe antallet af overtrædelser og dermed lave færre kontroller til glæde for både landmænd og administration,” siger EU-direktør Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere: NaturErhvervstyrelsen