Beskæring af beplantning
Træer og buske på private arealer langs vejene skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer mv.

Husk - det er grundejerens pligt at sikre, at nødvendig beskæring foretages.

Regler for beskæring
Ved vedligeholdelse og beskæring af beplantning skal følgende forhold iagttages:

  • Hæk, beplantning, græskanter mv. skal være klippet ind i flugt med vejskel.
  • Fri højde over vejen skal være mindst 4,20 meter.
  • Fri højde over fortove og rabatter skal være mindst 2,75 meter.
  • Beplantningen skal holdes klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vej-belysning og lignende

Regler for beskæring af beplantning