Fanø Byråd vedtog den 15. juni 2015 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 113 for offentligt område ved Vangled i offentlig høring fra den 24. juni 2015 til og med den 19. august 2015

Lokalplanforslaget har til formål

  • at fastlægge områdets anvendelse til offentligt område med mulighed for offentlig og privat service, ferie- og fritidsformål, og mulighed for én bolig.
  • at sikre, at bebyggelsen fortsat har et ensartet udtryk,
  • at aflyse Byplanvedtægt nr. 5 for det område som lokalplan nr. 113 omfatter.

Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og/eller kommuneplantillægget, skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Udvikling, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, digital post eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk senest den 19. august 2015.

Læs hele annonceteksten her

Forslag til Lokalplan 113 - Kort

Forslag til Lokalplan 113 - Plan