Regulativ for husholdningsaffald
Fanø Kommune sender hermed Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald i offentlig høring indtil fredag den 10.06.2016.

Forslaget kan ses her: Regulativ for husholdningsaffald 

Forslaget, der er udarbejdet med baggrund i den bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18.12.2012, har været forelagt for Fanø Kommunes Byråd den 22.02.2016.

Kommentarer til regulativet kan indenfor tidsfristen fremsendes skriftligt til Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller pr. mail til raadhuset@fanoe.dk.

Affaldsplan 2017-2028
Fanø Kommune sender hermed Affaldsplan 2017-2028 i offentlig høring indtil fredag den 08.07.2016.

Forslaget kan ses her: Affaldsplan 2017-2028

Forslaget, der er udarbejdet med baggrund i den bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18.12.2012, har været forelagt for Fanø Kommunes Byråd den 22.02.2016.

Kommentarer til affaldsplanen kan indenfor tidsfristen fremsendes skriftligt til Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller pr. mail til raadhuset@fanoe.dk.