Sydtrafik administrerer den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune. Køreplanplanlægningen sker i samarbejde med Sydtrafik efter anvisninger fra Esbjerg Kommune.

Køreplanerne for den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune ændres ca. 1. juli hvert år. Der gennemføres i perioden 16. januar til 3. februar 2017 en høring af et oplæg til ny busbetjening i Esbjerg.

Du kan læse mere om høringen og fremsendelse af høringssvar på Esbjerg Kommunes hjemmeside