Fanø Byråd vedtog d 10. oktober 2017 et forslag til Kommuneplanstrategi 2016.

Planen vil være fremlagt i offentlighøring i perioden fra 31. oktober 2016 til 26. december 2016.

Planstrategien er byrådets bud på en den overordnede retning for kommunens udvikling som efterfølgende danner ramme for kommuneplanrevisionen.

Byrådet har vedtaget, at der skal foreligge en "hel" kommuneplan, hvor alle lovpligtige emner skal med i planen som nye eller reviderede bestemmelser.

Byrådet har valgt følgende fokusområder i forhold til Fanøs kommende udvikling:

  • Bosætning
  • Erhverv og Turisme
  • Natur og Landskab
  • Agenda 21 og Bæredygtighed

Kommuneplanstrategien indeholderen målsætning for hvert af de valgte hovedtemaer. Der ud over er potentialer og udfordringer beskrevet og den fremadrettede politiske prioritering understreget.

Forslaget til Kommuneplanstrategi 2016 kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside http://www.fanoe.dk er fremlagt på Fanø Rådhus og på bibliotekerne i Nordby og Sønderho.

Byrådet vil afholde borgermøde d. 7. december fra 19.00-20.30 på Torvet på Fanø Skole, Stadionvej 17. Hvor alle interesserede kan deltage.

Alle opfordres til at deltage i debatten og til at indsende bemærkninger eller kommentarer til raadhuset@fanoe.dk senest d. 26. december 2016.

Læse mere: Forslag til Kommuneplanstrategi 2016