Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i offentlig høring

Esbjerg Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021, for Fanø og Esbjerg Kommuner.

Der er 2 planer, der vedrører Fanø: 

Handleplanerne er i offentlig høring frem til den 15. december 2016. Handleplanerne berører udelukkende arealer beliggende i Natura 2000-områder, men alle borgere og interesseorganisationer har mulighed for at komme med bemærkninger i høringsperioden.

Du kan læse mere og sende høringssvar på Esbjerg Kommunes hjemmeside: esbjergkommune.dk/natura2000