Kære forening/frivillig

Fanø Kommune vil gerne invitere din forening og dig som frivillig til et spændende arrangement torsdag, den 7. april kl. 16.30-19.00 i Sundhedshusets kantine.

Fanø Kommune er vært med en let anretning.

Tilmelding nødvendig til jmh@fanoe.dk senest fredag den 1. april 2016.

På dagen har vi sammensat et program, der er aktuelt for alle, der deltager i foreningslivet og det frivillige arbejde.

Program

Velkomst v/Søren Lück Madsen, velfærdschef Fanø Kommune

Præsentation af lokalebookingsystem og foreningsoversigt v/EG Kommuneinformation
Fanø Kommune har indkøbt en ny løsning, som I fremover skal anvende til at booke lokaler i kommunen. Det er samtidig en foreningsoversigt, hvor alle har mulighed for at få et overblik over de foreninger, der findes og kontaktoplysninger. Den enkelte forening vedligeholder selv foreningsoplysningerne. 

Du har samtidig mulighed for at få din forening oprettet!

Foredrag med temaet ”Ensomhed – hvad er det og hvad kan vi gøre?” v/Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden, Dorit Wahl-Brink
Kom og hør dette tankevækkende foredrag om ensomhed. Det er påvist at der er lige så mange der oplever ensomhed i foreningerne som udenfor. Hvad det er der gør, at nogle personer oplever ensomhed og andre ikke gør? Hvordan kan vi som forening/frivillige bidrage til at mindske ensomhed?

Præsentation af hjemmesiden Aktivældreliv.dk Fanø v/Marselisborg
Dorit Wahl-Brink præsenterer ligeledes hjemmesiden Aktivældreliv.dk. Se nærmere herom på de efterfølgende sider.

Præsentation af Fanøkalender.dk v/Anne Kirstine og Mads Geertsen
Initiativtagerne bag Fanøkalender.dk er nytilflytterne Anne Kirstine og Mads, der vil præsentere tankerne bag hele Fanø’s kommende aktivitetskalender.  

Frivillighedskoordinator v/Søren Lück Madsen, velfærdschef Fanø Kommune
Status og baggrund

Vi glæder os til at se jer.

Social- og sundhedsudvalget
Børne- og kulturudvalget