Årets første ansøgningsfrist til Kulturaftale Vadehavet nærmer sig – den 15. marts

Ansøgningsskema findes her: http://www.kulturaftalevadehavet.dk/kulturaftale-2015-2018.aspx Kreativt udformede ansøgninger er også velkomne, hvis bare spørgsmålene fra skemaet besvares.

For mere information: kulturaftalevadehavet.dk