Kære samarbejdspartnere og andre interesserede

Som en del af kunstprojektet Laboratorium for Vadehavets ånd inviterer vi til en aften-event på Fanø. Aftenen vil byde på en række oplæg af projektets involverede kunstnere og vi inviterer til en fælles dialog om hvad Vadehavets ånd er. Hvis vejret er til det, vil vi være udendørs. Undervejs byder vi på forfriskninger.

Tid: 

Tirsdag d. 28/6 2016. Kl. 19.30 – 21.30.

Oplæggene vil være af 10 min. varighed og tage udgangspunkt i tanker og materiale relateret til Vadehavs ånd / undersøgelser af steders atmosfære. Oplæggene vil blive holdt af: billedkunstner Annette Skov, koreograf og landskabsarkitekt Peter Vadim, performer Helga Rosenfeldt-Olsen, musiker Simon Voigt, formand for foreningen Rebekka af Fanø, Bent Overgaard, filosof Carsten Friberg og billedkunstner Maj Horn. Oplæggene er tænkt til at åbne op for en fælles diskussion om Vadehavets ånd. Hvis man har billeder, en sang, en historie eller noget andet, som man tænker bør indgå i laboratoriet for Vadehavets ånd, må man meget gerne medbringe det. Vi er også åbne for andre indslag.

Adresse: 

Vagtbjergvej 28, 6720 Fanø.

Tilmelding:

Alle er velkomne, så invitere gerne din familie, ven eller nabo med. Arrangementet er gratis. Tilmelding senest dagen før, d. 27/6/16. 

Tilmelding til mail: majhorn@msn.com / tlf.: +45 26828707.

Om Laboratorium for Vadehavets ånd:

I forbindelse med Vadehavsfestival 2016 arbejder vi, Maj Horn og Carsten Friberg, på et kunstprojekt, der undersøger hvad Vadehavets ånd er. Siden efteråret 2015 har vi holdt møder og workshops med en stor gruppe mennesker bosat i Vadehavsområdet og vi har udleveret et indsamlingssæt til ni institutioner, hvori der er bliver lagt noget – ting, og tanker – som man mener fortæller om stedet. Til Vadehavsfestivalen 1 – 4 september 2016, laver vi en laboratorium-inspireret udstilling, baseret på det materiale og den viden som vi har indsamlet i løbet af året. Udstillingen bliver på everten Rebekka af Fanø, som vil ligge til i Nordby, Fanø. 

Vores faglige baggrunde og kompetencer er billedkunst i form af socialt inddragende kunstprojektet (Maj), og filosofi og arkitektur, særligt i forhold til rum og atmosfære (Carsten). Vi er begge bosatte i København, men Maj er født og opvokset ved Vadehavet. Carsten har tidligere undersøgt og skrevet om kystområder, eksempelvis som underviser på Arkitektskolen i Aarhus. 

Annette Skov, billedkunstner, arbejder stedsspecifikt og performativt og er optaget af at undersøge forholdet mellem steder, mennesker og historier. Stikord for hendes praksis er: naturhybrider, menneskeplanter, landskabskroppe. Hun er optaget af lyng, sand, jord og vand og undersøger som regel landskaber ved brug af hendes krop.

Helga Rosenfeldt-Olsen, performer og projektleder m.m., arbejder med interaktiv og sitespecific scenekunst både i større professionelle produktioner og i dialogiske kunst kontekster, hvor hun arbejder med mennesker i lokalsamfund omkring deres historier. 

Peter Vadim, landskabsarkitekt og koreograf, udforsker igennem hans arbejde hvilke sociale rum, der opstår i mødet mellem kroppe og natur og byrum. Han sammenfletter mange års erfaring fra at arbejde som danser og koreograf med viden om rum og landskabsarkitektur, blandt andet igennem kortlægninger og performances.

Simon Voigt, musiker, er uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium og bosat på Fanø. Han spiller en række forskellige instrumenter, er sanger og særlig optaget af historiefortælling. Voigt samler Fanøs lyde ind til Laboratoriet for Vadehavets ånd og er med til at udforme en lydvandring i Fanøs natur, som vil finde sted som del af udstillingen. 

Bent Overgaard, formand for Rebekka af Fanø. 

Den gamle evert, Rebekka, er det sidste eksemplar, af den over 1000 år gamle skibstype, evert, der i 1921 blev bygget på Fanø. Efter en broget skæbne kom skibet tilbage til Fanø, og blev restaureret, for nu 20 år siden. Som selv født ud af Vadehavets ånd, er Vadehavets egen skibstype, everten, et naturligt fikspunkt i denne søgen.