Heder, moser og andre naturområder gror til med træer og buske, hvis der ikke sker rydning eller anden pleje. Det medfører, at sjældne og følsomme arter forsvinder fra områderne.

Vi søger derfor ejere af arealer, som gerne vil have hjælp til at få udført naturpleje. Hvilke plejetiltag, der vil finde sted, aftales nærmere med dig som ejer, men der vil typisk være tale om rydning af træer og buske eller slåning. Plejen vil som udgangspunkt ske uden udgifter for dig. 

Arbejdet udføres i samarbejde med naturmedarbejderne i Esbjerg Kommune. Kontakt Mette S. Rasmussen (tlf. 76 16 51 25) eller Mette K. Due (tlf. 76 16 51 30) for at høre nærmere – eller send en mail til miljo@esbjergkommune.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!