Fra den 4. maj kan alle private lodsejere, foreninger og organisationer søge midler, der er målrettet lokale naturprojekter. Projektforslagene skal handle om konkrete arealer og være med til at sikre eksisterende natur eller skabe ny natur og flere levesteder for dyr og planter i ansøgernes lokalområde. Desuden skal projekterne have en målbar og varig natureffekt.

”Vi har ingen opskrift på det rigtige projekt. Det er første gang vi på denne måde udbyder midler, og vi vil gerne have en mangfoldighed af forskellige projekter at vælge i mellem. Et projekt kan for eksempel være genskabelse af et mindre naturområde, et lokalt samarbejde om at forbedre et naturareal, frivillige som vil gøre en indsats for særligt truede eller sjældne arter eller noget helt fjerde. Projekterne kan foregå alle steder i landet og må gerne løbe over flere år,” siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

Vigtigt at foreninger kan søge
Hos Friluftsrådet er der begejstring over puljen, fordi Den Danske Naturfond på den måde fremmer private, frivillige og ildsjæles mulighed for at bevare eller skabe ny natur lokalt.

"Når vi har sådan en fond er det vigtigt, at folk kan se perspektiverne i den og hvordan den konkret gavner. Derfor er denne måde at give mulighed for at skabe natur hos for eksempel foreninger vigtig, og det er med til at forankre naturprojekter i befolkningen" siger Friluftsrådets formand Lars Mortensen.