Fanø kommer i de næste par år til at danne ramme om et stort underjordisk anlægsprojekt, nemlig en del af et kommende højspændingskabel, som skal forbinde elsystemerne i Holland og Danmark. En lille del af kablet kommer til at passere Fanø.

For at skabe plads til at lægge de store elkabler i jorden, skal der forberedes et 10 meter bredt bælte på tværs af Fanø. Forberedelserne indebærer, at bæltet skal ryddes for træer. Dette arbejde kommer til at foregå fra 28. juni til slutningen af august.

Først fældes træerne ved hjælp af en skovrydningsmaskine. Derefter hugges træerne til flis. Det er Naturstyrelsen, som står for arbejdet med at rydde kabelbæltet for træer. Det er også Naturstyrelsen, som ejer langt hovedparten af de arealer, som kablerne passerer.

Arkæologiske undersøgelser
Efter skovrydningsmaskinerne kommer arkæologer fra Sydvestjyske Museer for at undersøge kabelbæltet for fortidsminder. Forundersøgelserne foregår ved, at en gravemaskine graver en 2 – 2,5 m bred og 1,5 m dyb rende, mens to arkæologer følger arbejdet. Renden lukkes samme dag eller dagen efter, med mindre der findes spor, som skal udgraves.

Kablernes rute
Søkablet fra Holland kommer i land på den vestlige side af Fanø syd for Pælebjerg. Herfra skal der lægges ca. 4 kilometer landkabler gennem klitplantagen til den østlige side ved Klingebjerg.

De første 850 meter af landkablerne installeres ved hjælp af en styret underboring for at beskytte klitterne. Underboringen bliver lavet i løbet af efteråret 2016. På den øvrige strækning installeres kablerne ned ved hjælp af en gravekasse. Dog laves der også underboringer under veje, mens kablerne i strandengen på den østlige side af Fanø lægges i nedgravede rør.

Selve kabellægningen på Fanø begynder om et års tid, og i efteråret 2017 trækkes søkablet i land på den vestlige side af øen.

Hovedparten af kablet over Fanø installeres ved hjælp af en gravekasse som den på billedet. Det betyder, at der kun graves meget korte kabelrender ad gangen, og at kabelrenden hurtigt dækkes igen.

For mere information:
Foreløbig tidsplan (pdf fil)
Kort over Fanø (pdf fil)
Esbjergkommune.dk  - Dispensation til etablering af et kabeltrace fra Endrup til Esbjerg over Fanø 
Energinet.dk - Information om COBRAcable