Folketinget har pr. 17. marts 2016 vedtaget et lovforslag, der indeholder en række initiativer, som skal være med til at sikre, at det kan betale sig for modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, at tage et arbejde og opfylde rådighedskravene.

Konkret består ændringerne i et kontanthjælpsloft, 225-timers reglen samt ændrede krav til ferieafholdelse. De tre initiativer træder i kraft den 1. april 2016, med virkning 6 måneder senere – den 1. oktober 2016.

Hvis stramningerne vedrører dig, vil du i løbet af juni måned modtage et brev fra Fanø Kommune, hvor vi vil orientere dig yderligere, om de konsekvenser, som de nye vedtagelser vil få for dig.

Kontanthjælpsloftet
Kontanthjælpsloftet gælder for alle der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp og for alle, der ansøger om hjælp efter lovens ikrafttræden.

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet varierer afhængig af om du er gift, samlevende, enlig, forsørger eller ikke-forsørger. Loftet udgøres af selve ydelsen, for eksempel kontanthjælp, særlig ydelse og boligstøtte. Hvis de forskellige ydelser tilsammen overstiger loftet, reduceres den særlige støtte og boligstøtten.

For en enlig med 1 barn vil kontanthjælpsloftet fremover betyde, at familiens månedlige rådighedsbeløb udgør 7.400 kr. efter skat og faste udgifter, hvor det i dag udgør 9.700 kr. efter skat og faste udgifter. For et ægtepar med 2 børn, udgør familiens rådighedsbeløb 14.400 kr. efter skat og faste udgifter, hvor det i dag udgør 15.600 kr. efter skat og faste udgifter.

Hvis du har en arbejdsindkomst, vil det medvirke til en reduceret virkning af kontanthjælpsloftet. Enhver forøgelse af arbejdsindtægter ved siden af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, vil betyde at dit loft forøges. For eksempel vil en enlig med 1 barn, der tager et fuldtidsjob i den lave ende af lønskalaen, fremover opleve en gevinst på ca. 3.600 kr. pr. måned efter skat, hvor gevinsten på nuværende tidspunkt udgør 1.000 kr. pr. måned efter skat (kilde: Beskæftigelsesministeriet).

225-timersreglen
225-timersreglen betyder, at en person, der har modtaget offentlig støtte i sammenlagt et år, skal arbejde minimum 225 timer indenfor de seneste 12 måneder. Det svarer til 6 ugers fuldtidsarbejde. Denne regel gælder som udgangspunkt alle borgere, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Undtaget er dog ugifte personer på SU eller integrationsydelse – samt personer med så begrænset arbejdsevne, at de skønnes ikke at kunne opfylde 225-timersreglen.

Ferie
Retten til ferie for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalidering ændres fra 5 til 4 uger. Endvidere er der indført en begrænsning på den enkelte ferieperiodes længde, således at den højst kan vare 2 uger.

Læs mere: Beskæftigelsesministeriet

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fanø Kommune.