Til grundejere og beboere på Hovedgaden

Byrådet har vedtaget at anlægge nyt fortov på Hovedgaden i vestlig side fra Møllesti til Strandvejen.

Da arbejdet skal være færdigt inden frosten sætter ind, og arbejdet tidsmæssigt er omfattende, er arbejdet startet noget tidligere end sædvanligvis for den slags arbejder.

Kantsten og fortov hæves en smule i forhold til nuværende. Det kan giver lidt højdeforskel i forhold til grundejerens tilstødende nuværende belægninger. 

Arbejderne vil medføre nogle gener, som under arbejdsprocessen er lidt trælse, men Fanø Kommune håber, at det færdige resultat vil bringe glæde.