Fanø kommune har besluttet, at gøre en aktiv indsats for at få afklaret hvorfra problemerne med virus i vores østers stammer.

Fanø kommune har derfor i marts måned fået taget prøver af østers både ud for halen og syd for halen. Vi vil i løbet af 14 dage få at vide om der er virus begge steder. Derefter vil vi tage prøver igen i april måned for at se om det har ændret sig.

Afhængig af resultatet vil vi forholde os til hvad næste skridt er.