Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af tre rørunderføringer under stien langs Pakhusbanken.

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk, 3 jf. § 3 i naturbeskyttelesloven meddelt dispensation til udskiftning af 3 rørunderførsler i strandeng beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Ejendommen ligger på matr. nr. 89y Odden By, Nordby.

For mere information Esbjerg Kommunes hjemmeside