Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til hegning og afgræsning

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven med­delt dispensation til hegning og afgræsning af klithede og klitlavninger på Vestfanø nord for klitplantagen. Ejendommen ligger på matr. nr. 24d og 23od og ejes af Naturstyrelsen.

For mere information. Esbjerg Kommunes hjemmeside