Fanø Kommune ønsker i tæt samarbejde med de relevante foreninger samt øvrige uorganiserede grupper, der laver aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet samt kulturområdet, at påbegynde en proces om den fremtidige organisering af fritids og kulturområdet.

Arbejdet påbegyndes på et møde den 20. december, hvor alle folkeoplysende foreninger samt øvrige mere eller mindre organiserede inden for kultur- og fritidsområdet, inviteres.

På mødet vil der blive fortalt mere om baggrunden for at igangsætte dette arbejde, ligesom vi håber, at de fremmødte vil bidrage med de første overordnede input til, hvad der er vigtigt at have fokus på i den kommende proces. 

Vi lægger op til, at der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe, der sammen med forvaltningen vil arbejde videre med processen.

 

Invitation til møde om udvikling af folkeoplysnings- og kulturområdet

Fanø Kommune ønsker i tæt samarbejde med både organiserede og ikke-organiserede folkeoplysende og kulturelle foreninger, at påbegynde en proces omkring den fremtidige organisering af fritids- og kulturområdet

Mødet finder sted

Tirsdag den 20. december kl. 19, Torvet, Fanø Skole

Tilmelding til ha@fanoe.dk eller tlf.nr. 51835285

Vel mødt!