www.FanøKalender.dk

Nye tilbud til Fanøs mange foreninger

En ny Fanøkalender har set lyset, og vi håber, at den kan udvikle sig til et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø – både dem vi laver for hinanden og for andre.

Kalenderen kan tilgås direkte via www.FanøKalender.dk.

Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen være gammelkendt stof. Hvis man aldrig har brugt kultunautkalenderen før, ligger der vejledninger i brugen af denne (men det er nu ikke så svært). Afhængig af arrangementets karakter, vil det ligeledes blive vist i kultunautkalenderen, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.

Fanø Kommune vil gerne opfordre til, at alle øens foreninger sætter et link til kalenderen på deres respektive foreningshjemmesider. På den måde skaber vi en fælles indsats i forhold til at synliggøre, hvad der sker på øen.

Foreningsportal med lokalebooking
På Fanø Kommunes hjemmeside er der ligeledes etableret en foreningsportal, hvor alle øens foreninger har mulighed for at oprette sig, og dermed bliver vist i oversigten, som kan bruges af nytilflyttede og andre til at få sig et overblik over, hvilke foreninger, der findes på øen.

Der er foreningerne selv, der opretter sig i systemet, og samtidig også er ansvarlige for, at oplysningerne er opdaterede. I systemet er der mulighed for at søge inden for bestemte aktivitetsgenrer, og dermed finde lige netop den eller de foreninger, der har interesse for en selv.

Foreningsportalen leveres af EG kommuneinformation, og det er ligeledes i dette system, den fremtidige booking af kommunale lokaler skal finde sted. Foreningsportalen findes på http://www.fanoe.dk/borger/kultur--natur-og-fritid/foreningsoversigt.