Kommuneplan 2013 er vedtaget af Fanø Byråd den 13. maj 2013

Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

PlansystemDK indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.

Kommuneplan 2013

Fortegnelse, resumé og forslag til beslutning for indkomne indsigelser/bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013

Temakort 1 - Arealudlæg

Temakort 2 - Natur- beskyttelse- og landbrugsområder

Temakort 3 - Tekniske anlæg

Tillæg nr. 1 - vedtaget

Tillæg nr. 2 - vedtaget

Tillæg nr. 3 - vedtaget

Tillæg nr. 4 - vedtaget

Tillæg nr. 5 - vedtaget

Tillæg nr. 6 - vedtaget