Med brochuren ”Derfor bor vi på Fanø” ønsker Fanø Kommune at bidrage til at ”sælge” vores del af landet til de medarbejdere, som de sydvestjyske virksomheder forsøger at tiltrække fra andre dele af landet eller udlandet.

I brochuren fortæller to tilflytterfamilier om, hvordan det har været at bosætte sig på Fanø, og hvordan valget har gavnet deres familieliv.

 

Bosætningsbrochure - dansk udgave

Bosætningsbrochure - engelsk udgave

"Det glæder Kredsrådet at fremlægge denne nye strategi for bevillingsområdet, der beskæftiger sig med de overordende rammer og betingelser for restaurationslivets udfoldelse i Syd- og Sønderjylland.

Arbejdet med at formulere strategien har været en lærerig proces, hvori politiet og repræsentanter fra bevillingsnævnene samt SSP-området i samtlige kommuner har deltaget. Undervejs har også restauratører og unge været inddraget i forløbet.

Vi ønsker også med strategien at sende et klart signal til omverdenen om, hvordan bevillingsområdet kan udvikles i en tid, hvor der også er og skal være fokus på befolkningens sundhed."

Bevillingsstrategi 2014-2017

Fanøstrategien er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces tilbage i 2011 og 2012. Strategien fortæller, hvordan vi sammen på tværs af alder, interesseskel og tilknytningsforhold, ønsker at udvikle Fanø som et god sted at bo, besøge og drive erhverv. Visionen for Fanøstrategien er ”kvalitet i livet – hele livet” en vision, der skal realiseres gennem en fokusering på udvikling af gode mødesteder på tværs af generationer.

I forlængelse af udviklingsstrategien er der etableret et projektråd, bestående af frivillige, der vejleder og støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med at udvikle nye tiltag, der gavner alle, der bor på og besøger Fanø.

Fanøstrategien