Med brochuren ”Derfor bor vi på Fanø” ønsker Fanø Kommune at bidrage til at ”sælge” vores del af landet til de medarbejdere, som de sydvestjyske virksomheder forsøger at tiltrække fra andre dele af landet eller udlandet.

I brochuren fortæller to tilflytterfamilier om, hvordan det har været at bosætte sig på Fanø, og hvordan valget har gavnet deres familieliv.

 

Bosætningsbrochure - dansk udgave

Bosætningsbrochure - engelsk udgave

"Det glæder Kredsrådet at fremlægge denne nye strategi for bevillingsområdet, der beskæftiger sig med de overordende rammer og betingelser for restaurationslivets udfoldelse i Syd- og Sønderjylland.

Arbejdet med at formulere strategien har været en lærerig proces, hvori politiet og repræsentanter fra bevillingsnævnene samt SSP-området i samtlige kommuner har deltaget. Undervejs har også restauratører og unge været inddraget i forløbet.

Vi ønsker også med strategien at sende et klart signal til omverdenen om, hvordan bevillingsområdet kan udvikles i en tid, hvor der også er og skal være fokus på befolkningens sundhed."

Bevillingsstrategi 2014-2017

Fanøstrategien er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces tilbage i 2011 og 2012. Strategien fortæller, hvordan vi sammen på tværs af alder, interesseskel og tilknytningsforhold, ønsker at udvikle Fanø som et god sted at bo, besøge og drive erhverv. Visionen for Fanøstrategien er ”kvalitet i livet – hele livet” en vision, der skal realiseres gennem en fokusering på udvikling af gode mødesteder på tværs af generationer.

I forlængelse af udviklingsstrategien er der etableret et projektråd, bestående af frivillige, der vejleder og støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med at udvikle nye tiltag, der gavner alle, der bor på og besøger Fanø.

Fanøstrategien

 

Velfærdsstrategien udmønter velfærdspolitikkens vision om, at sikre alle borgere velfærd – uanset udgangspunkt. Velfærdsstrategien og de tilhørende fokusområder er forvaltningens bud på, hvordan vi i praksis, kommer i mål med visionen.

Velfærdsforvaltningen har udpeget en række værdier, som kan anvendes af den enkelte medarbejder som pejlemærke i det daglige arbejde med borgeren. Værdierne afspejler samtidig den retning, som Velfærdsforvaltningen ønsker at arbejde hen imod – på tværs af forvaltningens områder.

De tre værdier udgør:

  • Helhedsorienterede løsninger & Samskabelse
  • Tværfaglig viden & Koordinerede forløb
  • Tidlig opsporing & Forebyggelse

Værdierne udmøntes i seks fokusområder, som er forvaltningens prioriterede områder i de kommende år.

De seks områder udgør:

  • Udsatte voksne
  • Udsatte børn og unge
  • Sundhed for alle
  • Familieorienteret alkoholbehandling
  • Flygtningebørn
  • Risiko for/med kronisk sygdom

Fokusområderne udgør rammen og retningen for den enkelte medarbejder, som understøttes med enkle handleanvisninger i arbejdet med specifikke målgrupper. Som fagperson bliver det således enklere, at omsætte strategiens værdier til praksis, og dermed sikre alle borgere velfærd – uanset udgangspunkt.

Se Velfærdspolitikken her