Bevaringsfonden for Fanø nedlægges og midlerne udloddes

Siden 1982 har bevaringsfonden for Fanø bl.a. givet borgere og andre mulighed for at låne midler til restaurering af bevaringsværdige huse. Tiderne og den økonomiske udvikling har dog indhentet Fonden, og de tidligere attraktive muligheder, som Fonden tilbød, er ikke længere relevante. Fondens bestyrelse har derfor besluttet at opløse Fonden, hvilket betyder, at Fondens indestående på ca. 800.000 nu udloddes til projekter, der lever op til Fondens formål.

Bestyrelsen har i deres drøftelser omkring retningslinjer for udmøntningen af midlerne lagt vægt på, at der gives vide rammer for, hvem og hvad der kan søges til - så længe Fondens formålsparagraf naturligvis overholdes.

Dog ønsker bestyrelsen i første omgang at målrette midlerne til foreninger og offentlige organer. Disse vil bl.a. kunne søge tilskud til projekter, der er med til at bevare de særprægede arvede kulturværdier på en nænsom måde til eftertiden, samtidig med at nutidens mennesker skal kunne leve og trives i miljøerne. Det kan f.eks. være renoveringsprojekter af bevaringsværdige og fredede ejendomme, men det kan også være tilskud til udgivelse af publikationer og andet oplysende/formidlende materiale, der ligger inden for Fondens interesseområde.

Fonden har tre år til at udmønte midlerne, men det er dog bestyrelsens forhåbning, at midlerne er udloddet senest ved udgangen af 2018. Der er i første omgang ikke lagt loft på, hvor meget der kan søges om, dog stiller bestyrelsen som krav, at tilskudsmidler skal bruges senest et år efter, de er bevilgede. Midlerne vil blive udbetalt ved igangsætning af projektet.

I 2017 afholdes 3 ansøgningsrunder med frist følgende datoer:

  • 10. januar 2017
  • 3. april 2017
  • 4. september 2017

Behandling af ansøgningerne vil ske på bestyrelsesmøder ca. 14 dage efter fristen.

Ansøgningsskema skal benyttes.

Link til Ansøgningsskema

Link til Vedtægter

Bevaringsfonden i bestyrelse består af:

Ryon S. Petersen – formand (udpeget af Fannikerdagen)

Kjeld Nielsen – næstformand (udpeget af Byrådet)

Johan Brink Jensen (udpeget af Byrådet)

Emil Hoffmann Madsen – (udpeget af Byrådet)

Susanne Winsløw – (udpeget af Fonden Gl. Sønderho)

 

Sekretær  Helle Andersen

Ansøgningsskema

Vedtægter