Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Der afholdes møde en gang hver måned, såfremt der er sager til behandling.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Formand Kristine Kaas Krog

Emil Hoffmann Madsen

Dennis Feldberg

Christian Lorenzen

Karen Jeppesen

Politidirektøren fra Syd- og Sønderjyllands Politi, eller dennes repræsentant

Repræsentant for restauratørerne, Sanne Juul Jensen, Kellers Badehotel & Spisehus

Kontaktperson:

Spørgsmål vedr. eksisterende alkoholbevilling/ny ansøgning o. lign. kan rettes til sekretæren, Joan Pofler på tlf. 76 66 06 53

Ansøgningsskema ligger på Politiets hjemmeside: http://www.politi.dk/

Ansøgning om alkoholbevilling skal indsendes til Syd- og Sønderjyllands Politi, Bevilling og tilladelser, Ringridervej 37, 6400 Sønderborg minimum 3 måneder før forventet ibrugtagning.

Efter afsluttet sagsbehandling hos Syd- og Sønderjyllands Politi fremsendes ansøgningen til Fanø Kommune til behandling i Bevillingsnævnet.

Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger

Forskrift for miljøkrav

Restaurationsplan