Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
27 24 11 53
nh@fanoe.dk

Marius Nielsen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk

Karen Jeppesen
Næstformand Erhvervs- natur og teknikudlvalget (SF-Socialistisk Folkeparti)
21 44 29 89
kj@fanoe.dk

Merete Engsted
Fanø Lokalliste
21 40 73 80
ie@fanoe.dk

Dennis Feldberg
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget (Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk