Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
27 24 11 53
nh@fanoe.dk

Christian Lorenzen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Emil Hoffmann Madsen
Næstformand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget (Venstre)
22 67 04 44
ehm@fanoe.dk

Else Møller
(Miljølisten)
75 16 10 39
epm@fanoe.dk

Marius Nielsen
Viceborgmester (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk